Contemporary photographic family album

PASSENGERS IN FOTO announcing Kaunas Foto festival in Lithuania

(…) festicalj, jaućiausi kaip jurtjj iki kclią ir nuta- riau aplankyti visas paroclas. Po dvi savaitcs trukusio narśymo po didmicstj, keliii labai jdomią parodą, kitą – kuklią vos dcśimtics fotografiją parodćlią, kclią uźrakintą durą, ltkus puści pliusiukais nepażymetą adrcsą programelćjc, supratau, kad j parodą sąraśus didmicsćią fotofcstivaliuose rcikctą żiurćti su śypscna, kaip 1 lamburge. Po jźangos prasidcda pirmoji darbine po-picie – susiukimas su Potofestivalią stijungos kolcgomis. Po Ixxlzes, Romos, Kauno, I fam- burgo susitikimas – jau kctcirtasis, ir galima drąsiai sakyti – istorinis, ncs Kuropoje imanie nciśsitckti. Dcśimtics Kuropos fotofcsti\aliu vadovai rutiniśkai apsvarsto projcktą ir in- formacinćs sklaidos, linansavimo klausimus ir pcrcina pric didżiojo klausimo – śiuolaiki nćs Kuropos fotogralijos pristatymo Kinijojc, Pingyao mieste vyksianciamc festivalyje. Jau ś| rudenj kickvicnos s:\jungai priklausanćios śalics vicnas fcstivalis pristatys po tris foto- grafus parodojc ir dar po tris – projekcijosc. I)vidcśimtics śalią t’csti\ aliai sukurs Kinijos apimćiij Huropos fotogralijos pristatvm;\: iś viso 120 Kuropos fotografii, 2400 fotografiją! Kvieaanćio mus j Kaniją Pingyao fesucalio direktoriaus voide jźiuriu śypseną. Kazin ar jam, ar mums tai reiśkia gedą?.. O gal kinams s\ psena gali liudyti sekmingą susitarimą ar de- siog ger.\ nuotaik.\. Antroji diena – perziuros, vafliai su salotomis ir aplodismentai lietu- viśko festivalio autoriams Antr.\jj rytą pusę deyynią atejęs j foto- trienalćs palapinę, bandau numatyti dieną: perziuros, viena kita paroda vietoje pietą ir vel perziuros. 1 lamburge vakare pramogos (…)

More about the work: http://artphotography.online/portfolio/passengers_or_reversible_pygmalion/

0 Comments

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.