13th International Month of Photography: On Faces

13th International Month of Photography: On Faces Dimosthenis Agrafiotis » Anton » Yannis Behrakis » Karin Borghouts » Elias Bourgiotis » Athena Chroni » Chuck Close » Sylvia Diamantopoulou » Pella Dikonimaki » Panayiotis Elias » George Georgiou » Rob Hornstra » Charis Kakarouchas » Stratos Kalafatis » Yiorgos Katsagelos » Martin Kollar » Yannis Kostaris » Christos Koukelis » Dina Koumbouli » Renja Leino » Pepi Loulakaki » Eleni Maligoura » Thomas Neumann » Simon Norfolk » Clement Page » Voula Papaioannou » Alnis Stakle » John Stathatos » Stepanka Stein & Salim Issa » Arturas Valiauga » & others Exhibition: 18 Sep – 24 Oct 2006 Hellenic Centre for PhotographyStratigou Kontouli 3
117 42… Poursuivre la lecture de 13th International Month of Photography: On Faces